TELESKOP KUNDAKLARI

Teleskop kundakları iki genel bölüme ayrılır:Altazimut(altitude-azimuth) ve ekvatoral.

Yatay-Dikey(Altazimut) Kundaklar

En basit kundak tipidir. Bu tür kundaklar teleskobun yatay ve dikey eksenlerde hareket etmesini sağlar. Fotoğraf makineleri için kullanılan üçayaklar genellikle altazimut kurguludur.

Bu kundakların kullanımı kolaydır ve maliyeti ekvatoral kundaklara göre daha azdır.Küçük ,ucuz ve başlangıç seviyesindeki teleskoplar için uygundur. Ayrıca yeryüzü gözlemleri için de altazimut kundak tercih edilir.

Dobson Tipi Kundaklar

Altazimut kundağın yeni bir uyarlaması olarak amatör gökbilimciler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.1970'de teleskop yapımcısı olan John Dobson tarafından icat edilmiştir. Bu kundaklar tahtadan yapılır ve yere yakındır. Ucuz olmalarına karşın dev Newton tipi teleskopları taşıyacak kadar sağlamdırlar. Teleskobun konumu çok hassas bir şekilde ayarlamak için mil yatağında teflon ve diğer sürtünmesi az olan maddeler kullanılır.

Ekvatoral Kundaklar

Bu kundaklar gökbiliminde en çok tercih edilen kundaklardır. Sağ açıklık ve dik açıklık koordinat sistemlerine uyumlu olarak hareket edebilirler. Teleskobun sağ açıklık ekseni Dünya'nın dönüş ekseni ile paralel konuma getirilirse gök cisimleri sadece teleskobun tek ekseni (sağ açıklık) hareket ettirilerek rahatça takip edilebilir. Altazimuth kundakta ise takip yapmak için her iki eksende hareket gerekir.

Bunların dışında ekvatoral kundaklara kundaklara takip motoru takılarak otomatik takip yapılabilir.(Özellikle astrofotoğrafçılık için gereklidir.)Ayrıca,bu kundaklarda gök koordinatlarından yararlanarak gök cisimlerini rahat bir şekilde bulabiliriz.


Çeviren:Ozan Kanbertay
Kaynak:Orion Telescopes and Binoculars
Eleştiri ve Önerileriniz İçin: moc.oohay|yatrebnaknazo#moc.oohay|yatrebnaknazo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License