PICKERING GÖRÜŞ ÖLÇEĞİ

Aşağıda atmosferdeki hava akımlarını değerlendirmek için kullanılan Pickering ölçeğinin canlandırılmış bir örneğini görebilirsiniz. Bu çalışma, Abberator V2 ve Pickering'in belli bir değerdeki Airy deseninin görünüşüyle ilgili yorumları kullanılarak hazırlanmıştır.

Ölçek William H. Pickering(1858-1938) tarafından 5”(13 cm) mercekli bir teleskop kullanılarak geliştirilmiştir.

Animasyonlar Damian Peach tarafından hazırlanmıştır.

Pickering 1 – Çok kötü

Pickering%201

Yıldız görüntüsü 3. kırınım halkasının çapının 2 katıdır. Yıldız görüntüsünün çapı 13” dir.

Pickering 2 – Çok kötü

Pickering%202

Yıldız görüntüsü ara sıra 3. halkanın çapının 2 katı olur.

Pickering 3 – Kötü - Çok Kötü

Pickering%203

Yıldız görüntüsünün çapı neredeyse 3. halka ile aynıdır(6.7”) ve görüntünün merkezi daha parlaktır.

Pickering 4 – Kötü

Pickering%204

Airy diski genellikle görülür. Kırınım halkasının yayları bazen görülür.

Pickering 5 – Orta

Pickering%205

Airy diski daima görünürdür. Yaylar sıkça görülür.

Pickering 6 – Orta - İyi

Pickering%206

Airy diski daima görünürdür. Kısa yaylar sürekli olarak görünür.

Pickering 7 – İyi

Pickering%207

Disk keskin olarak ayırt edilebilir. Kırınım halkaları uzun yaylar ya da tam çemberler olarak görünür.

Pickering 8 – İyi - Mükemmel

Pickering%208

Disk daima keskin olarak ayırt edilir. Halkalar uzun yaylar/ tam çemberler olarak görülür, daima hareketlidirler.

Pickering 9 – Mükemmel

Pickering%209

İç kırınım halkası hareketsizdir. Dış halkalar da bazen durgun olabilir.

Pickering 10 – Mükemmel - En İyi

Pickering%2010

Tüm kırınım deseni durgundur.


Çeviren: Ozan Kanbertay
Kaynak: http://uk.geocities.com/dpeach_78/pickering.htm
Eleştiri ve Önerileriniz İçin: moc.oohay|yatrebnaknazo#moc.oohay|yatrebnaknazo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License