Ocak 2008

ÖNEMLİ!:Gök olayları için verilen tüm zamanlar evrensel saate göre belirtilmiştir. Lütfen olayların Türkiye'deki gerçekleşme saatini bulmak için, aşağıdaki saatlere 2 saat ekleyerek hesaplayınız.

Tarih

Gök Olayı

3 Ocak Dünya enberide (Güneş'e en yakın konumda). -147096607 km 00:01

Quadrantides göktaşı yağmurunun (1-5 Ocak) en yoğun olduğu gün.

5 Ocak Venüs Ay'dan 7.4° uzakta. 00:18
7 Ocak Jüpiter Ay'dan 5.0° uzakta. 14:01
8 Ocak Ay, yeniay evresinde. 11:52
9 Ocak Merkür Ay'dan 0.6° uzakta. 18:01
15 Ocak Ay, ilkdördün evresinde. 19:59
18 Ocak Delta Cancrides göktaşı yağmurunun(1-24 Ocak) en yoğun olduğu gün.
19 Ocak Güneş, Oğlak Takımyıldızı'nı örtmeye başlıyor.
20 Ocak Mars, Ay'dan 0.6° uzakta. 01:02
22 Ocak Merkür en büyük batı uzanımında. (18.6°) 06:01

Ay, dolunay evresinde. 13:48

25 Ocak Satürn, Ay'dan 3.4° uzakta. 03:19
30 Ocak Ay, sondördün evresinde. 05:19

Not: 1.Veriler WinStars 2 yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.

2.Gök olayları için belirtilen saatler Ankara için geçerlidir. Bu saatler,diğer illerimiz için az da olsa farklılık gösterir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License