Nisan 2008

ÖNEMLİ!:Gök olayları için verilen tüm zamanlar evrensel saate göre belirtilmiştir. Lütfen olayların Türkiye'deki gerçekleşme saatini bulmak için, aşağıdaki saatlere 3 saat ekleyerek hesaplayınız.

Tarih

Gök Olayı

3 Nisan Dünya ile Güneş arası uzaklık tam olarak 1 GB (Gök birimi). 06:46
4 Nisan Venüs, Ay'dan 3.5° uzakta. 22:03
5 Nisan Merkür, Ay'dan 4.4° uzakta. 06:01
6 Nisan Ay, yeniay evresinde. 04:08
12 Nisan Mars, Ay'dan 0.4° uzakta. 05:08

Ay, ilkdördün evresinde. 18:46

15 Nisan Satürn, Ay'dan 2.6° uzakta. 15:01
16 Nisan Merkür, üst kavuşumda. 07:11
18 Nisan Güneş, Koç Takımyıldızı'nı örtmeye başlıyor.
20 Nisan Ay, dolunay evresinde. 10:42
22 Nisan Çalgı Göktaşı Yağmuru'nun (16-25 Nisan) en yoğun olduğu gün.
28 Nisan Ay, sondördün evresinde. 14:28

Not: 1.Veriler WinStars 2 yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.

2.Gök olayları için belirtilen saatler Ankara için geçerlidir. Bu saatler,diğer illerimiz için az da olsa farklılık gösterir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License