HASSAS KUTUP AYARI

Yazar:Alan M. MacRobert

Sadece görsel gözlem için teleskobunuzun kutup ayarının çok hassas olması gerekmez. Sadece kundağınızın kutup/sağ açıklık eksenini Polaris'e (Kutup Yıldızı) yöneltip ayarlamanız yeterli olacaktır.

Uzun poz süreli uzay fotoğrafçılığı için ise ,kutup ayarı daha hassas olmalıdır.

“Dik açıklıktaki Kayma Yöntemi” bu ayarı yapmak için en doğru yöntemdir. Bu yöntem karmaşık değildir fakat biraz sabır ve zaman gerektirir.

Öncelikle kundağınızın kutup eksenini kabaca Polaris'e yöneltin. Şimdi teleskobunuzu gök ekvatorunun biraz üstünde güneyde bulunan bir yıldıza yöneltin(Polaris'in tam zıttına bakarak bulabilirsiniz). Yüksek büyütme güçlü göz merceği takın. Eğer göz merceğinin artı/nişan işareti varsa yıldızı buna göre ortalayınız. Yoksa, yıldızı görüş alanının kuzey ya da güney kenarına yerleştiriniz ve cismi bir miktar odak dışına(defocus) getiriniz. Takip motorunu çalıştırın ve doğu-batı doğrultusundaki kaymaları önemsemeyin.

Yıldız göz merceğinde güneye kayıyorsa,kutuplar ekseni çok fazla doğuya hedeflenmiştir.

Yıldız kuzeye kayıyorsa,kutuplar ekseni çok fazla batıya hedeflenmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre kutuplar eksenini sağa veya sola çevirerek yıldızın görüntüsünde kayma olmayana kadar ayarlama yapınız.

Şimdi gök ekvatoruna yakın doğudaki bir yıldıza yönelin.

Yıldız güneye kayıyorsa,kutuplar ekseni çok yükseğe hedeflenmiştir.

Yıldız kuzeye kayıyorsa,kutuplar ekseni çok alçağa hedeflenmiştir.

Yine, talimatlara göre gerekli ayarlamaları yapınız.

Şimdi başa dönün ve adımları tekrarlayın. Çünkü,yapılan her ayarlama bir öncekini az da olsa etkiler. Tüm görünür kaymalar ortadan kalktığında, teleskobunuz çok hassas bir şekilde ayarlanmış demektir. Artık uzun poz sürelerini kullanabilirsiniz.

Eğer bulunduğunuz yerde gökyüzünün doğu ufkunda gözleme engeller varsa, batı ufkuna yakın bir yıldızı da kullanabilirsiniz. Bu durumda yukarıda geçen “çok yüksek” ve “çok alçak” sözlerini yer değiştirmelisiniz. Eğer Güney Yarı Küre'de yaşıyorsanız bu sefer de “kuzey” ve “güney” sözcüklerinin yerlerini değiştirmelisiniz.


Çeviren: Ozan Kanbertay
Kaynak: http://www.skyandtelescope.com/howto/diy/3304261.html
Eleştiri ve Önerileriniz İçin: moc.oohay|yatrebnaknazo#moc.oohay|yatrebnaknazo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License