GÖRÜNÜR VE GERÇEK ALAN
G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr%20ve%20ger%C3%A7ek%20alan

Bir göz merceğinin görünür alanı, gözümüzün gördüğü ışık dairesinin çapı olarak bilinir ve derece cinsinden ölçülür.

Bu alan 25°-30° ile 80° aralığındadır. Gerçek alan ise göz merceğinin teleskoba takıldığı zaman gökyüzünde gördüğü alandır. Gerçek alan aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

Gerçek Alan=Görünür Alan ÷ Büyütme Miktarı

8''lik 2000 mm odak uzunluğuna sahip bir teleskoba 20 mm 'lik 50° görünür alanı olan bir göz merceği taktığımızı düşünelim. Büyütme miktarı(2000 ÷ 20) 100x olacaktır. Gerçek alan da (50 ÷ 100 ) 0.5 ° derece olarak hesaplanır. (Ay'ın görünür çapı da 0.5° dir.)


Çeviren: Ozan Kanbertay
Kaynak:Orion Telescopes and Binoculars
Eleştiri ve Önerileriniz İçin: moc.oohay|yatrebnaknazo#moc.oohay|yatrebnaknazo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License