ATMOSFERİK GÖRÜŞ ANİMASYONLARI - JÜPİTER VE GANYMEDE

Aşağıda yer alan 3 animasyon Jüpiter ve Ganymede 'nin 3 farklı gecede iyi kalitede 30 cm lik bir teleskopla yüksek büyütme gücü(350x-400x) kullanıldığı duruma benzer olacak şekilde hazırlanmıştır.

1)Kötü , 2)Orta-İyi , 3)Mükemmel atmosferik görüşe karşılık gelir.

Animasyonlarda, Dünya'nın hava küresinin(atmosferin) gezegen gözlemi ve fotoğrafisini nasıl sınırladığını görmek için tüm koşullar ideal olarak kabul etmiştir.

Animasyonlar Damian Peach tarafından hazırlanmıştır.

1)Görüşün kötü olduğu koşullarda Jüpiter ve Ganymede

atmosferik%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%20k%C3%B6t%C3%BC

2)Orta- İyi görüş koşullarında Jüpiter ve Ganymede

atmosferik%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%20iyi

3)Mükemmel görüş koşullarında Jüpiter ve Ganymede

atmosferik%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%20m%C3%BCkemmel

Çeviren: Ozan Kanbertay
Kaynak: http://uk.geocities.com/dpeach_78/planetseeing.htm
Eleştiri ve Önerileriniz İçin: moc.oohay|yatrebnaknazo#moc.oohay|yatrebnaknazo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License